ΤΟ ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙ.

Στο παιχνίδι Αμπελακιακός Καραβάς υπήρξε ένα ακυρωθέν τέρμα του Καραβά ώς επιθετικό φάουλ.Έχουμε στη διάθεσ’η μας τα τρία επίμαχα καρέ…Δείτε τα…