ΒΓΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΑΒΑ

Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής

Η Πειθαρχική Επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της το ανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε σε βάρος του σωματείου Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ  καθώς επίσης την αυτοπρόσωπη απολογία του  μετά τις συνεδριάσεις της  27&28/01/2020  και επειδή κρίνει κατά πλειοψηφία, ότι για την διακοπή του αγώνα  της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ   που διεξήχθη στο γήπεδο Π.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ   στις 19.01.2020 , δεν  υπάρχει υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων και δη του  εγκαλούμενου σωματείου Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ:

α) Την συνέχιση του αγώνα Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας «ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ» από το σημείο διακοπής του με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τον χρόνο διακοπής, εντός 15 ημερών από την έκδοση  της παρούσας (άρθρο 21 παρ.2β του ΚΑΠ).

β) Ομόφωνα θεωρεί πειθαρχικά ελεγκτέο το σωματείο Α.Ο.ΚΑΡΑΒΑ για παραβάσεις των άρθρων 14 παρ. 1-2 & 15 παρ. 4β. του Π. Κ. της ΕΠΟ και του επιβάλλει ποινή  στέρησης του  δικαιώματος χρήσης της έδρας του για μια (1) αγωνιστική ημέρα και χρηματική ποινή 150 ευρώ (άρθρ15 παρ 6 α.β. του Π.Κ. ΕΠΟ).